Přihlašovací formulář na obvodní víkend 2πr.

Na víkend se přihlašujte jako 2-3 členné týmy (rody). V týmu si dohodněte jméno rodu, které pak každý člen rodu vyplní do příslušné kolonky formuláře.